Cửa cuốn Úc – LPU03

Liên hệ ngay

  • Tole kẽm mạ màu, sơn bóng phủ Atigor
    chống bay màu.
  • Đặc điểm: Trục phi 114 mạ kẽm, puly 250 dây Polyguide
  • Độ dày: 0,45 – 0,50mm
  • Kích thước tối đa: 125m2