Cửa cuốn Úc – LPU01

Liên hệ ngay

  • Tole kẽm mạ màu, sơn bóng phủ Atigor
    chống bay màu.
  • Đặc điểm: Trục phi 34 mạ kẽm, puly 280 bằng nhựa PA
  • Độ dày: 0,40 – 0,43mm
  • Kích thước tối đa: 16m2 (R4m x C4m)