Cửa cuốn Úc – LPU04

Liên hệ ngay

  • Tole kẽm mạ màu, sơn bóng phủ Atigor
    chống bay màu.
  • Đặc điểm: Trục phi 34 mạ kẽm, puly 280 bằng nhựa PA,
  • Độ dày:0,50 – 0,55mm
  • Kích thước tối đa: 25m2