Bộ lưu điện 24V DC – LPPK03

Liên hệ ngay

  • Công suất : 800W.
  • Thời gian lưu điện: 48h.
  • Thời gian sạc: 8 – 10h.
  • Sử dụng cho motor: 300 – 500kg ( cửa dưới 12m2)
  • Dung lượng ăcquy : 2x12V/7,5Ah.